Жылдамдық

Жылдамдық - уақыт бірлігі ішіндегі дененің орын ауыстыруымен анықталатын және оның қозғалу шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама.
Жылдамдық - бұл векторлық шама. Жылдамдық u әріпімен белгіленеді.

мұндағы s орын ауыстыруда векторлық шама екенін естеріңе саламыз.
Бірліктердің Халықаралық (ХБ) жүйесінде жылдамдық секундына метрмен өлшенеді: