Конденсатор

Конденсатор (лат. condenso – тығыздаймын, қоюландырамын):

Конденсаторда – заттың газ тәрізді күйден сұйық затқа немесе кристалды затқа айналуын жүзеге асыратын аппарат; Электр конденсаторы – диэлектрлік (қағаз, слюда, ауа, т.б.) қабатпен бөлінген, екі не одан көп өткізгіштен тұратын жүйе