Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі және олардың арасындағы бұрыш.


А деңгей
№1. векторлары және олардың арасындағы бұрышы φ болсын. Осы бұрышты табыңыз.
Жауабы: [135o]
№2. және олардың арасындағы бұрышы 120o болсын. Осы екі вектордың скаляр көбейтіндісін анықтаңыз.
Жауабы: [-7,5]