Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі және олардың арасындағы бұрыш.


B деңгей
№1. АВС үшбұрышының төбелері берілген: А(1;2√3), В(-1; 0), С(1; 0). А бұрышын табыңыз.
Жауабы: [300]
№2. АВС үшбұрышының төбелері берілген: А(1;1), В(4; 1), С(4; 5). Үшбұрыш бұрыштарының косинустарын табыңыз.
Жауабы: [cosA=0,6; cosB=0; cosC=0,8]