Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі және олардың арасындағы бұрыш.


C деңгей
АВС үшбұрышының төбелері берілген: А(1;1), В(-4; 3), С(2; 2). АК медианасының ұзындығын табыңыз.
Жауабы: [2,5]