Жиілік кестесі. В деңгейі


Тестілеуге 75 оқушы қатысты. Статистикалық зерттеу мақсатында әрбір бесінші оқушының тест нәтижесі жазылды: 23, 24, 16, 21, 18, 17, 20, 23, 18, 16, 19, 18, 22, 19, 21. Мәліметтердің абсолютті және салыстырмалы жиіліктер кестесін құрыңыз


Есептің жауабы

Тест нәтижесі

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Абсолютті жиілік

2

1

3

2

1

2

1

2

1

Салыстырмалы жиілік

2
15

1
15

1
5

2
15

1
15

2
15

1
15

2
15

1
15