Дифференциалдық теңдеулер көмегімен физика есептерін шешу және оны компьютерлік модельдеуде қолдану