Биология

11 сынып

Биология. 1 тоқсан

Тіршіліктің пайда болу процесін жəне мəнін түсіндіретін алғашқы ғылыми талпыныстар

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Ч.Дарвиннің қолдан сұрыптау туралы ілімі

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз

Фермент пен субстраттың өзара әрекеттесуі. Ферментативті катализде белсенді орталықтың рөлі, Фишердің теориясы (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Ферменттердің юәсекелі және бәсекесіз тежелуі. Ферменттердің белсенділігін реттеу. Дәрілік препараттар мен ауыр металдар иондарының ферменттердің белсенділігіне әсері (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Транскрипция. Пре-м рибрнуклеин қышқылының посттранскрипциялық модификациясы. Трансляцияның кезеңдері (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Генетикалық кодтың қасиеттері, үшөрімділігі, көптігі, әмбебаптығы, бірін-бірі жаппайтындыығы (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Хлоропластардың құрылымдық компоненттері және қызметтері. Фотосинтез пигменттері (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Фотосинтездің жарық кезеңі. Фотофосфорлану (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Фотосинтездің қараңғы кезеңі. Кальвин циклі (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

С3 және С4 өсімдіктер жапырақтарының анатомиясы. Мезофилл жасушаларында көмірқышқыл газын фиксациялаудың ерекшеліктері. Көмірқышқыл газының акцепторлары (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Фотосинтездің жылдамдығына әсер ететін факторлар. Фотосинтездің шектеуші факторлары: жарық толқынының ұзындығы мен жарық интенсифтілігі, көмірқышқылгазының концентрациясы, температура (ЖМБ)

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Биология. 2 тоқсан

Координация және реттелу

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Белгілердің тұқым қуалауының нақтылығын талдаудың статистикалық әдістері

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Координация және реттелу деректер базасы

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмдері

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Ч.Дарвиннің табиғи сұрыпталу туралы ілімі

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Түр түзілу туралы қазіргі көзқарастар

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.

Эволюциялық процестің негізгі бағыттары

Видеоны толық қарап түсінгендеріңізді whatsapp чат группасына пән мұғаліміңізге аудиомен жіберіңіз. Жаңа тапсырма алыңыз.