Тақырып бойынша сөздіктер / Словарь по тему / Dictionary by topic
Body / Тело / Дене

English

Аудио

Русский

Қазақша

1.

Neck
[нэк]

Шея

Мойын

2.

Head
[хэд]

Голова

Бас

3.

Breast
[брэст]

Грудь

Сүт безі

4.

Navel
[нэйбл]

Пупок

Кіндік

5.

Abdomen
[абдумн]

Живот

Іш

6.

Leg
[лэг]

Нога

Аяқ

7.

Knee
[нии]

Колена

Тізе

8.

Thigh

-

Бедро

Сан

9.

Shoulder
[шоулдэ]

Плечо

Иық

10.

Arm
[а: м]

Рука

Қол