Жүйелік кестесі A-a деңгейі

Жүйелік кестесі A-b деңгейі

Жүйелік кестесі A-c деңгейі

Жүйелік кестесі B деңгейі

Жүйелік кестесі C деңгейі

Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі (А)

Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі (В)

Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі (C)

Екі өрнектің квадраттарының айырымы

Екі өрнектің қосындысының квадраты

Екі өрнектің айырымының квадраты

Екі өрнектің қосындысының кубы

Екі өрнектің айырымының кубы

Екі өрнектің кубтарының айырымы

Екі өрнектің кубтарының қосындысы

Логарифмдік функция 1

Логарифмдік функция 2

Логарифм қасиеттері

Логарифм қасиеттері 2

Ондық бөлшек

Ондық бөлшек 2

Теңсіздіктер жүйесі

Теңсіздіктер жүйесі 2

Теңсіздіктер жүйесі 3

Тригонометриялық түрлендіру

Kоординаталар әдісі

Теңдеулер жүйесі

Квадрат теңдеулерді шешу. А деңгейі

Квадрат теңдеулерді шешу. В деңгейі

Квадрат теңдеулерді шешу. C деңгейі

Рационал сандарға амалдар қолдану. A деңгейі

Рационал сандарға амалдар қолдану. B деңгейі

Рационал сандарға амалдар қолдану. C деңгейі

Координаталық түрде берілген векторларға амалдар қолдану