Металдар

Конденсатор

Аддитивтілік

Амплитуда

Үдеу

Ньютон заңдары

Кернеу

Ток күші

Конвекция

Гук заңы

Ауырлық күші

Үйкеліс күші